Khải Hưng Corp – Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án đường nối Khánh Hòa với Lâm Đồng, Ninh Thuận khoảng 1.929,882 tỷ đồng, nguồn vốn dự án lấy từ vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 – 2025 là 1.000 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách địa phương 930 tỷ đồng.

Chiều 24/5, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày Tờ trình về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án đường giao thông từ Quốc lộ 27C đến Đường tỉnh 656 tỉnh Khánh Hòa – kết nối với Lâm Đồng và Ninh Thuận (dự án).

7a0304775a3ab364ea2b
Ảnh minh họa cho đường nối Khánh Hòa, Lâm Đồng, Ninh Thuận

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, đây là dự án quan trọng quốc gia, thực hiện trên địa bàn 2 huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, trong đó, điểm đầu giao với Quốc lộ 27C tại Km 16+900 (cách sông Cầu 250m về phía Đông) thuộc địa phận xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh và điểm cuối tại ranh giới giữa tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Ninh Thuận trên Đường tỉnh 656 (tại Km 55+900) vào địa phận xã Phước Bình, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận.

Dự án có quy mô đầu tư 56,9km đường cấp III miền núi, tốc độ thiết kế 60km/h, đoạn qua địa hình khó khăn châm chước tốc độ thiết kế 40km/h, 2 làn xe không có dải phân cách giữa, tổng chiều rộng nền 9m, mặt đường rộng 6m, lề đường 2 bên 3m.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng 1.929,882 tỷ đồng, nguồn vốn dự án lấy từ vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 – 2025 là 1.000 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách địa phương 930 tỷ đồng, chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 2021 – 2025 (121,994 tỷ đồng) và giai đoạn 2026 – 2030 (808,006 tỷ đồng).

Chính phủ đề xuất thời gian chuẩn bị dự án từ năm 2022 – 2024, thời gian thực hiện công tác giải phóng mặt bằng từ năm 2023 – 2024 và thời gian thi công xây dựng 2024 – 2027.

Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường kiến nghị Quốc hội xem cho phép dự án đầu tư đường nối Khánh Hòa – Lâm Đồng – Ninh Thuận được thực hiện theo các cơ chế đặc thù. Cụ thể, giao UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định đầu tư, tổ chức thực hiện theo trình tự, thủ tục, thẩm quyền thực hiện dự án nhóm A do cấp tỉnh quản lý theo pháp luật về đầu tư công.

Trường hợp điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án trong thời gian Quốc hội không họp, Quốc hội ủy quyền Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định các vấn đề phát sinh liên quan đến dự án.

Theo PV Tạp chí Tài chính doanh nghiệp