hiraiwa-hop-tac-khaihungcorp (2)

Ông Lê Đức Hưng – Chủ tịch Khải Hưng Corp (phải) và Ông Takemoto Yoshito – Phó Giám đốc Hiraiwa Việt Nam (trái) kỳ vọng cùng bắt tay, kỳ vọng sự hợp tác bền chặt của hai đơn vị.

Ông Lê Đức Hưng – Chủ tịch Khải Hưng Corp (phải) và Ông Takemoto Yoshito – Phó Giám đốc Hiraiwa Việt Nam (trái) kỳ vọng cùng bắt tay, kỳ vọng sự hợp tác bền chặt của hai đơn vị.

Ông Lê Đức Hưng – Chủ tịch Khải Hưng Corp (phải) và Ông Takemoto Yoshito – Phó Giám đốc Hiraiwa Việt Nam (trái) kỳ vọng cùng bắt tay, kỳ vọng sự hợp tác bền chặt của hai đơn vị.

Both comments and trackbacks are currently closed.