Trong thời gian qua, một số đơn vị báo chí liên tục đăng tải một số nội dung phản ánh không đúng sự thật, thiếu khách quan, gây ảnh hưởng đến uy tín của Khải Hưng Corp, ảnh hưởng đến quyền lợi của những khách hàng hộ dân có liên quan.

Khải Hưng Corp xin có ý kiến phản hồi về vấn đề này như sau:

Khải Hưng Corp là đơn vị tư vấn và hợp tác môi giới bất động sản, phát triển bất động sản với các cá nhân ở tỉnh Lâm Đồng. Do vậy, một số bài báo được đăng đã truyền tải những nội dung phản ánh không đúng sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín của Khải Hưng Corp, ảnh hưởng đến quyền lợi của những khách hàng, những hộ dân có liên quan. Chúng tôi xin được cung cấp đến các đơn vị báo chí những nội dung cụ thể sau đây:

Sun Valley là tên thường gọi của cụm dân cư ở xã Lộc Quảng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

  1. Về lịch sử hình thành và tổng thể khu đất mà các cơ quan báo chí đang phản ánh:

Khu Nghĩ Dưỡng Sun Valley
Khu Nghĩ Dưỡng Sun Valley

Tại Quyết định số 1393/QĐ-UBND ngày 26/6/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng thì toàn bộ vị trí khu đất thuộc quy hoạch: Đất ở nông thôn (ONT). Trên cơ sở đó, các hộ dân trong khu vực thực hiện các thủ tục hiến đất làm đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật (dựa trên tinh thần các nội dung văn bản số 7093/UBND –ĐC ngày 26/12/2014 và Quyết định số 1429/QĐ-UBND ban hành ngày 1/7/2011 của UBND tỉnh Lâm Đồng) và đều đã được UBND huyện Bảo Lâm ban hành Quyết định thu hồi đất, thực hiện các hồ sơ tách thửa theo quy định của pháp luật. Đồng thời, các hộ dân đã thực hiện đóng tiền chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở.

Khu đất này được các chủ đất thực hiện theo chủ trương Đề án đường giao thông nông thôn phục vụ Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020 (theo Quyết định số 1429/QĐ-UBND do UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành ngày 1/7/2011) và Văn bản số 7093/UBND-ĐC về việc hiến đất để tạo mặt bằng xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, công trình công cộng khác tại các địa phương do UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành ngày 26/12/2014, cùng Quyết định số 33 ký ngày 14/6/2015 của UBND tỉnh lâm đồng ban hành về “diện tích tối thiểu tách thửa các loại đất trên địa bàn tỉnh” .

Và mới đây nhất là Quyết định 62/QĐ-TTg “Công nhận thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019” do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ký ban hành ngày 15/1/2021.

  1. Về việc thực hiện đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn:

Khu Nghĩ Dưỡng Sun Valley
Khu Nghĩ Dưỡng Sun Valley

Theo quy định quản lý tại địa phương, các hộ dân thảo luận, thống nhất liên hệ đến các cơ quan chức năng lần lượt thực hiện theo Quyết định số 1429/QĐ-UBND ngày 1/7/2011 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt đề án phát triển đường giao thông nông thôn phục vụ Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020, theo đó nêu rõ:

– Tại mục I Điều 1:Mục tiêu của đề án: …gắn kết mạng lưới giao thông của các xã, thôn, xóm …; góp phần cải thiện, nâng cao đời sống, tạo việc làm cho người dân …phát triển giao thông nông thôn phải trở thành phong trào quần chúng rộng lớn, mang tính xã hội cao.

– Tại mục II.3 Điều 1: “Phân cấp đầu tư: … các đường trong thôn, xóm: thực hiện theo phương thức “nhân dân làm công trình – nhà nước hỗ trợ vật tư”.

– Tại mục III Điều 1: “Giải pháp, chính sách thực hiện…:” có nêu rõ và hướng dẫn cụ thể về “1. Cơ chế thực hiện”,”2. Cấp quyết định đầu tư và chủ đầu tư”, “3. Quy trình thực hiện”, “5. Giải pháp huy động vốn: d) Huy động từ cộng đồng, đóng góp tự nguyện và tài trợ của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân…”

Từ các cơ sở trên, Khải Hưng Corp đã cùng đồng hành với các hộ dân có đất tại thôn 5, xã Lộc Quảng, huyện Bảo Lâm thống nhất chung sức đầu tư phát triển hạ tầng giao thông tại khu vực đã nêu, góp phần Xây dựng Nông thôn mới theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước.

  1. Về việc xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ:

Khu Nghĩ Dưỡng Sun Valley
Khu Nghĩ Dưỡng Sun Valley

– Trên cơ sở các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp có công nhận chức năng sử dụng đất là “Đất ở nông thôn”, các hộ gia đình cá nhân tiến hành xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ trên cơ sở quy định tại điểm k Khoản 2 Điều 89, Luật Xây dựng: “ Công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt; nhà ở riêng lẻ ở nông thôn, trừ nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa;”

Với vai trò là đơn vị tư vấn phát triển và môi giới bất động sản, Công ty chúng tôi đã kiểm tra và tham khảo ý kiến của các Cơ quan nhà nước rất kỹ về quy hoạch và tính pháp lý của những lô đất trong khu vực này. Chúng tôi xin khẳng định như sau:

  • Toàn bộ khu vực tại thôn 5, xã Lộc Quảng, huyện Bảo Lâm được các báo đề cập là đất thuộc quy hoạch đất ở và hiện tại đều là đất thổ cư 100% và đã được chuyển đổi đất ở hoàn toàn trước khi đưa chuyển nhượng cho khách hàng.
  • Toàn bộ 100% các thửa đất trong khu vực tại thôn 5, xã Lộc Quảng, huyện Bảo Lâm được các báo đề cập là đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cá nhân tại thôn 5, xã Lộc Quảng; toàn bộ khu vực Quý báo nêu thuộc quy hoạch đất ở và đã thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước (các hộ dân đã đóng tiền chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở và chúng tôi có đầy đủ giấy tờ xác nhận việc này).
  • Về việc hiến đất mở đường nông thôn đều được các chủ đất tuân thủ theo đúng trình tự và theo quy định của pháp luật, quy định cụ thể của địa phương.
  • Tất cả các hộ dân hoặc khách hàng mua các lô đất thuộc khu vực tại thôn 5, xã Lộc Quảng, huyện Bảo Lâm được các báo đề cập đều được phép xây dựng theo quy định của Nhà nước.
  • Tất cả khách hàng của chúng tôi đều được tư vấn rõ ràng về quy hoạch, tính pháp lý của các lô đất. Các giao dịch đều là các hợp đồng dân sự, được công chứng hợp pháp, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật. Cho đến thời điểm hiện tại, tất cả các khách hàng có giao dịch với các chủ đất thông qua dịch vụ tư vấn và môi giới của chúng tôi đều đã được nhận sổ hồng (đất ở nông thôn, quyền sử dụng lâu dài) và hoàn toàn hài lòng với dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cũng chưa nhận được bất kỳ khiếu nại về pháp lý nào của khách hàng.

Khải Hưng Corp nhấn mạnh:

+ Khải Hưng Corp đóng vai trò là đơn vị được ủy quyền phát triển và môi giới, đồng hành cùng với các hộ dân tại thôn 5, xã Lộc Quảng thực hiện đúng quy định của pháp luật, đúng đường lối phát triển Nông thôn mới của Đảng và Nhà nước, góp phần tạo công ăn việc làm cho người dân, cùng đồng hành thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới.

+ Khải Hưng chỉ môi giới những mảnh đất đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng. 100% các thửa đất tại khu vực được báo chí đề cập đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

+ Khải Hưng chỉ môi giới đất thổ cư.

+ Các chủ đất tại khu đất ở thôn 5, xã Lộc Quảng được đề cập đã thực hiện đầy đủ các quy định của địa phương về việc hiến đất làm đường giao thông, tách thửa.  Những căn nhà xây là do các cá nhân tự xây dựng theo các quy định chung của pháp luật và chính quyền địa phương.

Vì thế, các bài đăng trên một số đơn vị báo chí gần đây với các tiêu đề  cùng nhiều phần nội dung đề cập đến khu đất tại thôn 5, xã Lộc Quảng và Công ty Khải Hưng Corp là chưa khách quan và chưa đúng với thực tế, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của doanh nghiệp.

Thời gian qua do dịch Covid-19, hoạt động kinh doanh của Khải Hưng Corp cũng như nhiều doanh nghiệp khác đều bị đình trệ, doanh nghiệp vừa tái khởi động kinh doanh nhằm đóng góp vào tiến trình khôi phục kinh tế của địa phương và quốc gia. Các bài mang nặng tính suy diễn, cảm tính của một số đơn vị báo chí, đã ảnh hưởng rất nặng nề tới hoạt động của doanh nghiệp.

Căn cứ vào các hồ sơ pháp lý nhận được từ cộng đồng dân cư trong thôn 5 xã Lộc Quảng, Khải Hưng Corp kính mong Quý đơn vị báo chí hãy mở rộng phân tích, đánh giá sự thay đổi, chuyển biến tích cực trong đời sống của những người dân tại xã Lộc Quảng, nơi cộng đồng dân cư được thụ hưởng trực tiếp từ quá trình đồng hành của Công ty Khải Hưng Corp với các hộ dân tại thôn 5, xã Lộc Quảng.

Chúng tôi xin cam kết dùng tất cả những nguồn lực để bảo vệ môi trường sống và tăng cường cải tạo cảnh quan khu vực, nhằm đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội, theo đúng chủ trương Phát triển Nông thôn mới của UBND tỉnh Lâm Đồng phát động từ năm 2011 đến nay.

Trân trọng,

Ban truyền thông Khải Hưng Corp