CHUYÊN VIÊN ĐÀO TẠO

    CHUYÊN VIÊN ĐÀO TẠO

     I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

      Tìm Xác định nhu cầu đào tạo, huấn luyện và phát triển nghề nghiệp nhân sự các cấp:

 • Xác định nhu cầu đào tạo của Công ty trên cơ sở đề nghị của các Phòng/Ban và chính
 • sách, chiến lược của Công ty hàng năm.
 • Giới thiệu, đề nghị các khoá học nâng cao chuyên môn nghiệp vụ; các khoá đào tạo quản
 • lý phù hợp và các giảng viên có trình độ và uy tín cao từ các trường, trung tâm đào tạo.
 • Đề cử và tổng hợp lên danh sách CBNV tham gia các khoá học tại Công ty và bên ngoài

       Đánh giá và lựa chọn các tổ chức đào tạo bên ngoài:

 • Phối hợp với các Trưởng Phòng/Ban tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn các trường, các tổ chức đào tạo, các giảng viên có uy tín bên ngoài để đào tạo về các kỹ năng quản lý, chuyên môn và những chương trình ngoài khả năng của Phòng Đào tạo nhằm nâng cao hiệu quả làm việc cho CBNV

       Xây dựng hệ thống tài liệu (quy trình, quy định,…) liên quan đến công tác đào tạo:

 • Tham gia xây dựng quy chế, quy trình đào tạo và các biểu mẫu liên quan.
 • Trực tiếp tham gia, chịu trách nhiệm thống nhất các giáo án, chương trình đào tạo hội nhập cho CBNV Công ty.
 • Biên soạn tài liệu đào tạo.
 • Xây dựng chỉ tiêu, chương trình và triển khai đánh giá sau đào tạo
 • Lưu trữ toàn bộ tài liệu, hồ sơ và kết quả đào tạo của CBNV tham gia khoá học.

      Tổ chức và giám sát các hoạt động đào tạo:

 • Đào tạo hội nhập cho các nhân viên mới của Công ty.
 • Tổ chức đào tạo (tuần, tháng, quý, năm, đột xuất,…) nhằm nâng cao chất lượng và năng xuất làm việc của CBNV.
 • Đào tạo và hướng dẫn việc tuân thủ các quy trình, quy định trong Công ty. Giám sát, báo cáo đánh giá chất lượng sau đào tạo.
 • Thực hiện công tác truyền thông đào tạo (Truyền thông khóa học, viết bài tổng hợp sau khi tổ chức đào tạo và đăng bài lên facebook, website Công ty).

      Tham mưu cho Ban Lãnh đạo các chiến lược liên quan đến công tác đào tạo:

 • Tham mưu Ban Lãnh đạo xây dựng chiến lược phát triển nhân tài, thiết lập và triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức và nhận thức cho CBNV nhằm đáp ứng yêu cầu công việc chuyên môn cho CBNV Công ty.

       Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

     II. YÊU CẦU VỊ TRÍ

 • Nam/ nữ sức khỏe tốt, từ 24-35 tuổi
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Sư phạm, Quản trị kinh doanh, Quản trị nguồn nhân lực hoặc các chuyên ngành liên quan;
 • Trình độ B, Sử dụng thành thạo máy vi tính, các phần mềm văn phòng, chuyên ngành, Tiếng Anh giao tiếp khá …
 • Khả năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt, kỹ năng lập kế hoạch, giải quyết vấn đề
 • Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng sư phạm;
 • Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực Bất động sản;
 • Sáng tạo, năng động, nhiệt tình, nhanh nhẹn, thông minh, tác phong chuyên nghiệp;
 • Ưu tiên có định hướng phát triển lâu dài và chuyên sâu mảng Đào tạo nội bộ.

     III. THÔNG TIN LIÊN HỆ

       Bộ Phận Tuyển dụng

 • Hotline: 032 999 8685 (Mr.Tín) & 036 737 5085 (Ms.Đào)
 • Email: hrbp@khaihungcorp.com