GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

– Tổ chức quản lý, điều hành Ban Quản lý dự án thực hiện các chức năng, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực được phân công như: tổ chức thực hiện và quản lý thiết kế, chất lượng công trình, phối hợp với các phòng/ban…

–  Tổ chức truyền đạt cho nhân viên chức năng, nhiệm vụ của Ban quản lý dự án và mô tả công việc của chức danh nhân viên đang phụ trách.

– Lập các kế hoạch, chương trình hoạt động của bộ phận mình phụ trách.

– Giao việc, uỷ thác, hỗ trợ và hướng dẫn công việc cho nhân viên.

– Quy hoạch, đào tạo, kèm cặp, huấn luyện, động viên, phát triển và đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên.

– Quản lý tài sản, hồ sơ và các nguồn lực được giao.

– Xây dựng và triển khai hệ thống kế hoạch, báo cáo, lưu trữ thông tin/hồ sơ nội bộ.

– Tham gia thiết lập các quy định, quy trình, hướng dẫn công việc, hệ thống biểu mẫu liên quan đến quản lý dự án xây dựng.

–  Triển khai và kiểm soát nhân viên phòng quản lý dự án tuân thủ hệ thống tài liệu quản lý.

– Tổ chức triển khai, giao việc, kiểm soát và cải tiến việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của phòng quản lý dự án đã được quy định trong Bảng mô tả chức năng, nhiệm vụ của Ban.

– Tham gia xây dựng, góp ý kế hoạch thực hiện Dự án (tổng thể và hàng năm) từ giai đoạn thiết kế, mua sắm và thi công xây dựng.

– Theo dõi, đôn đốc các nhân sự thiết kế thực hiện đúng kế hoạch tiến độ các công tác chuẩn bị, phục vụ triển khai thi công công trình Dự án.

– Khi tình hình thực hiện công tác chuẩn bị, phục vụ triển khai thi công công trình.

– Tiếp nhận, tổ chức xem xét và phản hồi góp ý (nếu có): 

– Hồ sơ thiết kế từ bộ phận thiết kế chuyển đến trong giai đoạn kiểm soát thiết kế. 

– Các tài liệu/hồ sơ phục vụ triển khai thi công xây dựng đã được phê duyệt (đồ án quy hoạch, hồ sơ thiết kế cơ sở, hồ sơ thiết kế kỹ thuật, giấy phép xây dựng, hồ sơ thiết kế thi công).

– Tham gia kiểm soát và quản lý việc thực hiện hợp đồng của các nhà thầu tham gia dự án.

– Quản lý khối lượng, giá trị thực tế thực hiện so với hợp đồng. 

– Quản lý vấn đề hồ sơ quản lý chất lượng khi thanh toán cho các nhà thầu, đơn vị tư vấn theo quy định hợp đồng và theo quy trình thanh toán của công ty. 

– Quản lý các khối lượng, hạng mục công việc thay đổi/phát sinh so với hợp đồng.

– Triển khai thi công xây dựng theo nội dung tài liệu/hồ sơ kỹ thuật Công ty đã ban hành.

– Cung cấp thông tin liên quan về hoạt động xây dựng đến các Phòng/Ban và cá nhân có liên quan trong công ty theo từng giai đoạn hoặc khi có vấn đề phát sinh.

– Triển khai và kiểm soát việc nghiệm thu hoàn thành công trình dự án và mời cơ quan có thẩm quyền chứng nhận nghiệm thu hoàn thành.

– Phối hợp với các bộ phận liên quan đề bàn giao công trình/dự án theo đúng kế hoạch của công ty.

– Lập các kế hoạch và các báo cáo chuyên môn theo yêu cầu của lãnh đạo trực tiếp, Ban Tổng Giám đốc.

II. YÊU CẦU VỊ TRÍ

– Từ 35 tuổi trở lên, sức khỏe tốt.

– Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp, quản lý xây dựng, kiến trúc.

– Thành thạo tin học văn phòng

– Đã từng làm cho những công ty xây dựng có quy mô lớn và sử dụng tốt các phần mềm quản lý.

– Am hiểu các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định hiện hành của nhà nước trong lĩnh vực xây dựng;

– Sử dụng thành thạo phần mềm AutoCAD và các phần mềm hỗ trợ khác;

– Tinh thần trách nhiệm và khả năng chịu áp lực cao.

– Cẩn thận, nhạy bén trong công việc.

– Trung thực, tư cách đạo đức nghề nghiệp tốt.

– Tư duy logic, khoa học, sáng tạo và tư duy chiến lược.

– Phong cách làm việc chuyên nghiệp, quyết đoán.

– Có kiến thức tốt về lĩnh vực hoạt động của công ty.

– Nắm rõ quy định của nhà nước về xây dựng và quản lý chất lượng công trình.

– Có khả năng lập và thuyết minh dự án tốt,

– Kinh nghiệm từ 03 năm trở lên ở vị trí tương đương.

– Cầu tiến, có trách nhiệm trong công việc.

– Năng động, nhiệt tình, kiên trì, chịu khó, có khả năng chịu áp lực và cường độ công việc cao.

– Quản lý thời gian tốt, có trách nhiệm, nhiệt tình và tâm huyết, chủ động công việc.

– Ưu tiên từng làm việc trong môi trường bất động sản.