GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Khải Hưng Corp chiêu mộ nhân sự ứng tuyển vào vị trí Giám đốc Ban Quản lý Dự án với chế độ lương, thưởng, phúc lợi cao; cơ hội làm việc trong môi trường BĐS chuyên nghiệp.

GUI THANH
Khải Hưng Corp tuyển dụng vị trí Giám đốc Ban Quản lý Dự án

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Tổ chức quản lý và điều hành mọi hoạt động của Ban QLDA, bao gồm việc xây dựng/hoạch định, tổ chức triển khai, lãnh đạo, kiểm soát và cải tiến các hoạt động, quá trình, hệ thống và nguồn lực,… của Ban QLDA.
 • Tham gia xây dựng, góp ý kế hoạch thực hiện Dự án (tổng thể và hàng năm) từ giai đoạn thiết kế, mua sắm và thi công xây dựng.
 • Theo dõi, đôn đốc các đơn vị Phòng Quản lý Thiết kế, Phòng Quản lý Chi phí thực hiện đúng kế hoạch tiến độ các công tác chuẩn bị, phục vụ triển khai thi công công trình Dự án.
 • Theo dõi tiến độ và báo cáo phát hiện khi có khả năng bị chậm tiến độ, chủ động tổ chức và chủ trì các cuộc họp với Phòng Quản lý Thiết kế, các bộ phòng ban liên quan để phối hợp, đôn đốc thời gian hoàn thành.
 • Tiếp nhận, tổ chức xem xét và phản hồi góp ý về các Hồ sơ thiết kế từ Phòng Quản lý Thiết kế chuyển đến hoặc Các tài liệu/hồ sơ phục vụ triển khai thi công xây dựng đã được phê duyệt (đồ án quy hoạch, hồ sơ thiết kế cơ sở, hồ sơ thiết kế kỹ thuật, giấy phép xây dựng, hồ sơ thiết kế thi công)
 • Kiểm soát và quản lý việc thực hiện hợp đồng của các nhà thầu tham gia dự án (thông qua đơn vị tư vấn giám sát): Quản lý (lập kế hoạch, triển khai, kiểm soát) công trình/dự án trên tất cả các phương diện (kế hoạch, tiến độ, khối lượng, chất lượng,..) chi phí, hợp đồng, an toàn, khiếu nại, rủi ro…) trong giai đoạn thi công xây dựng, theo đúng tiêu chuẩn xây dựng theo quy định pháp luật và quy định của Công ty.
 • Quản lý khối lượng, giá trị thực tế thực hiện so với hợp đồng.
 • Quản lý vấn đề thanh toán cho các nhà thầu, đơn vị tư vấn theo quy định hợp đồng và theo quy trình thanh toán của công ty
 • Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban trong Công ty về những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn.
 • Xây dựng, trình duyệt và triển khai hệ thống mục tiêu, thước đo hiệu quả hoạt động (KPIs) của Ban QLDA và nhân viên trực thuộc.
 • Xây dựng và triển khai hệ thống kế hoạch, báo cáo, lưu trữ thông tin/hồ sơ nội bộ.
 • Giao việc, uỷ thác, hỗ trợ và hướng dẫn công việc cho nhân viên.
 • Tham gia thiết lập các quy định, quy trình, hướng dẫn công việc, hệ thống biểu mẫu liên quan đến quản lý dự án xây dựng.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của của Ban Giám đốc.

II. YÊU CẦU VỊ TRÍ

 • Nam/ nữ sức khỏe tốt. Từ 35 tuổi trở lên
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Xây dựng.
 • Tiếng Anh, thành thạo Tin học Văn phòng
 • Thẩm định TMĐT và dự toán XD công trình
 • Am hiểu pháp luật và các vấn đề quản trị chất lượng ISO trong đầu tư các dự án
 • Kỹ năng quản lý phạm vi dự án, thời gian, chi phí, chất lượng, môi trường, quản lý rủi ro, khiếu nại…
 • Có kỹ năng về quản lý tổ chức, giám thi công tại công trường, kinh nghiệm trong việc hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán.
 • Có khả năng đào tạo phát triển nhân viên
 • Hoạch định chiến lược, Quản trị hiệu suất
 • Kinh nghiệm tổi thiểu từ 03 năm trở lên ở vị trí tương đương
 • Cầu tiến, có trách nhiệm trong công việc
 • Năng động, nhiệt tình, kiên trì, chịu khó, có khả năng chịu áp lực và cường độ công việc cao.
 • Ưu tiên từng làm việc trong môi trường bất động sản

III. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Bộ Phận Tuyển dụng