PHÓ PHÒNG ĐẤU THẦU

PHÓ PHÒNG ĐẤU THẦU

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

– Quản lý, tổ chức và điều phối nhân sự phòng để thực hiện các chức năng của phòng bao gồm: Tổ chức, triển khai công tác đấu thầu của BQLCDA; Công tác quản lý hợp đồng và hồ sơ thầu.

– Chủ động đưa ra các giải pháp, phân tích hồ sơ năng lực, tổng hợp, đánh giá và tham mưu cho Quản lý và Lãnh đạo Công ty các kế hoạch về hoạt động liên quan đến quản lý công tác đấu thầu dự án.

– Phối hợp với các phòng ban lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu/ kế hoạch đấu thầu, phương án, định hướng chọn thầu, ngân sách thầu.

– Quản lý hồ sơ, tài liệu của các dự án để có thể lập được dự toán về kinh phí, chi phí cho vấn đề đầu tư trong việc thực hiện xây dựng dự án.

– Phối hợp bộ phận pháp lý đề xuất các phương án đàm phán thỏa thuận hợp đồng sau khi lựa chọn nhà thầu.

– Kiểm tra và hoàn thiện hợp đồng, xem xét các điều khoản hợp đồng & nội dung phát sinh để phối hợp cùng Phòng Quản lý Dự án lập Phụ lục Hợp đồng.

– Chủ trì, đầu mối tổ chức và điều phối hoạt động đấu thầu: Phân tích khối lượng và chi phí các gói thầu trước khi lập hồ sơ mời thầu; lập kế hoạch đấu thầu, theo dõi và tổng hợp các nghiệp vụ chuyên môn trong quá trình đấu thầu các gói thầu dự án. 

– Chủ trì tổ chức phát hành hồ sơ mời thầu; tiếp nhận và quản lý hồ sơ dự thầu, chủ trì liên hệ và trao đổi thông tin với các nhà thầu về các gói thầu.

– Làm theo sự phân công và chỉ đạo của cấp quản lý.

II. YÊU CẦU VỊ TRÍ

– Trên 30 tuổi, sức khỏe tốt.

– Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng, Thiết kế kiến trúc hoặc các ngành tương đương.

– Trình độ B ngoại ngữ.

– Thông thạo tin học văn phòng.

– Thông thạo Excel, Word, E-taps, Powerpoint, Autocad, MS Project.

– Biết sử dụng Access, Revit (nếu có).

– Giỏi kiểm soát khối lượng, hiểu biết kiến thức về chuyên ngành, bao gồm: Kiến thức về kết cấu, hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan, nội thất, kiến trúc, M&E, Tài chính dự án, Pháp lý dự án.

– Ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý tương đương hoặc cao hơn liên quan đến quản lý dự án hoặc đấu thầu dự án.

– Ưu tiên trong lĩnh vực bất động sản.

– Cẩn thận, chịu khó, chủ động, chịu được áp lực cao.

– Có khả năng tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.

– Khả năng tổng hợp và phân tích báo cáo.

– Kỹ năng quản lý, giao tiếp và làm việc nhóm.

Kỹ năng đàm phán, kỹ năng soạn thảo hợp đồng, kỹ năng tổ chức, điều phối.

– Cầu tiến, có trách nhiệm trong công việc.

– Có định hướng phát triển, lâu dài.