PHÓ PHÒNG KẾ TOÁN

PHÓ PHÒNG KẾ TOÁN

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

– Hỗ trợ kế toán trưởng tổ chức thiết lập và hoàn thiện hệ thống kế toán của công ty, đảm bảo hoạt động hiệu quả kiểm soát được các chi phí và phù hợp với yêu cầu pháp luật – tuyển chọn, bố trí, đào tạo và quản lý đội ngũ nhân sự phòng kế toán.

– Hỗ trợ kế toán trưởng làm việc với các cơ quan kiểm toán độc lập, cơ quan thuế, các cơ quan hữu quan khác về các vấn đề liên quan đến tài chính, kế toán của Công ty.

– Hỗ trợ kế toán trưởng quản lý, điều hành mọi hoạt động trong phạm vi của bộ phận kế toán theo quy chế, quy định chung của công ty.

– Kiểm tra chứng từ kế toán liên quan đến hoạt động của các công ty đảm bảo theo đúng quy định hiện hành, đảm bảo tính trung thực, chính xác số liệu các khoản mục doanh thu, chi phí…

– Hỗ trợ kế toán trưởng lập ngân sách cho toàn hệ thống.

– Phối hợp với các phòng ban khác để cung cấp các tài liệu và thông tin kế toán theo yêu cầu.

– Trực tiếp tham gia kiểm tra quyết toán cho công ty.

– Thực hiện và duy trì hệ thống thông tin kế toán trong toàn công ty.

– Lập, phân tích báo cáo tài chính, quyết toán thuế năm.

– Hỗ trợ kế toán trưởng báo cáo tình hình hoạt động tài chính và kinh doanh nội bộ cho Ban Giám đốc cho từng giai đoạn và hàng năm.

– Đề xuất phương hướng, biện pháp cho các khoản thu chi tài chính hoặc công nợ của đối tác.

II. YÊU CẦU VỊ TRÍ

– Trên 30 tuổi, sức khỏe tốt.

– Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán/ kiểm toán/ tài chính.

– Trình độ B ngoại ngữ

– Kỹ năng Excel, biết phần mềm MISA là lợi thế.

– Quản lý, tư duy tốt, Cẩn thận và trung thực, giải quyết vấn đề, phân tích, tổng hợp, báo cáo… 

– Tối thiểu 03 năm ở vị trí tương đương hoặc Kế toán trưởng.

– Cẩn thận, chịu khó, chủ động, chịu được áp lực cao.

– Có khả năng tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.

– Khả năng tổng hợp và phân tích báo cáo.

– Kỹ năng quản lý, giao tiếp và làm việc nhóm.

– Cầu tiến, có trách nhiệm trong công việc.

– Có định hướng phát triển, lâu dài.

– Đã từng làm cho các công ty xây dựng, bất động sản.