TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC

TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

– Thay mặt Tổng Giám Đốc duy trì hoạt động điều hành toàn bộ các mặt hoạt động của công ty với các phòng ban.

– Tổng hợp, đánh giá tình hình hoạt động của công ty, các phòng ban thông qua báo cáo của các bộ phận.

– Hỗ trợ Tổng Giám Đốc xây dựng định hướng chiến lược phát triển công ty.

– Trợ giúp việc thực hiện các chiến lược của công ty bằng cách đảm bảo các quyết định và chỉ dẫn của Tổng Giám Đốc được thông báo và thực hiện nghiêm túc.

– Hỗ trợ Tổng Giám Đốc theo dõi và làm việc với các bộ phận trong công ty.

– Tham mưu cho Tổng Giám Đốc trong việc triển khai và thực hiện các chiến lược phát triển Công ty.

– Đề xuất giải pháp thực hiện và giúp việc cho Tổng Giám Đốc trong các quan hệ đối nội, đối ngoại.

– Chuẩn bị, tham dự các cuộc họp trong và ngoài công ty theo yêu cầu của Tổng Giám Đốc (thông dịch Tiếng Anh cho Tổng Giám đốc trong các cuộc họp với đối tác nước ngoài).

– Thực hiện các công việc khác khi được phân công.

II. YÊU CẦU VỊ TRÍ

– Trên 25 tuổi, sức khỏe tốt.

– Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng ngành quản trị kinh doanh, quản trị nhân sự hoặc tương đương.

– Tiếng anh trình độ B, sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

– Có khả năng khai thác nguồn tuyển dụng, kỹ năng phỏng vấn và nắm bắt tâm lý.

– Không cần kinh nghiệm, được đào tạo.

– Có ngoại hình.

– Cầu tiến, có trách nhiệm trong công việc.

– Có định hướng phát triển, lâu dài và chuyên sâu mảng nhân sự.