TRỤ SỞ CHÍNH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN

BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG

84 – 86 Bát Nàn, Bình Trưng Tây, TP. Thủ Đức, TP.HCM

Hotline: 028 3622 2298

các chi nhánh