TRỤ SỞ CHÍNH

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HƯNG

84 – 86 Bát Nàn, Bình Trưng Tây, TP. Thủ Đức, TP.HCM

Hotline: 028 3622 2298