Trong thời gian qua, Báo điện tử VTC News liên tục đăng tải một số nội dung phản ánh không đúng sự thật, thiếu khách quan, gây ảnh hưởng đến uy tín của Khải Hưng Corp, ảnh hưởng đến quyền lợi của những khách hàng, những hộ dân có liên quan

khu nghỉ dưỡng Sun Valley
Khu nghỉ dưỡng Sun Valley

Cụ thể loạt bài báo và video trên Báo điện tử VTC News với các tiêu đề lần lượt là:

 1. Bài đăng “Cạo sạch màu xanh, phù phép đưa ‘rừng’ bê tông lên đồi 41ha ở Lâm Đồng” (https://vtc.vn/ca-o-sa-ch-ma-u-xanh-phu-phe-p-du-a-ru-ng-be-to-ng-le-n-do-i-41ha-o-la-m-do-ng-ar645827.html), do phóng viên Thy Huệ thực hiện, đăng ngày 11/11/2021.
 2. Video “Đồi 41ha bị cạo sạch màu xanh, phù phép thành khu nghỉ dưỡng ở Lâm Đồng” (https://vtc.vn/video-doi-41ha-bi-cao-sach-mau-xanh-phu-phep-thanh-khu-nghi-duong-o-lam-dong-ar646001.html) do phóng viên Thy Huệ thực hiện, đăng ngày 11/11/2021.
 3. Bài đăng “Đồi 41ha biến thành khu nghỉ dưỡng: Chủ tịch huyện nói ‘kiểm tra thường xuyên’” (https://vtc.vn/doi-41ha-bien-thanh-khu-nghi-duong-chu-tich-huyen-noi-kiem-tra-thuong-xuyen-ar646244.html), do phóng viên Thy Huệ thực hiện, đăng ngày 13/11/2021.
 4. Bài đăng “Đồi 41ha biến thành khu nghỉ dưỡng: Chủ tịch Lâm Đồng chỉ đạo ‘nóng’” (https://vtc.vn/doi-41ha-bien-thanh-khu-nghi-duong-chu-tich-lam-dong-chi-dao-nong-ar646490.html), do phóng viên Thy Huệ thực hiện, đăng ngày 14/11/2021.

Khải Hưng Corp có ý kiến phản hồi như sau:

Khải Hưng Corp là đơn vị tư vấn và hợp tác môi giới bất động sản, phát triển bất động sản với các cá nhân ở tỉnh Lâm Đồng. Do vậy, loạt bài báo và video nêu trên đã đăng tải một số nội dung phản ánh không đúng sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín của Khải Hưng Corp, ảnh hưởng đến quyền lợi của những khách hàng, những hộ dân có liên quan. Chúng tôi xin được cung cấp đến Quý báo những nội dung cụ thể sau đây:

Sun Valley là tên thường gọi của cụm dân cư ở xã Lộc Quảng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

 1. Về lịch sử hình thành và tổng thể khu đất mà loạt báo và video phản ánh:

Tại Quyết định số 1393/QĐ-UBND ngày 26/6/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng thì toàn bộ vị trí khu đất thuộc quy hoạch: Đất ở nông thôn (ONT). Trên cơ sở đó, các hộ dân trong khu vực thực hiện các thủ tục hiến đất làm đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật (dựa trên tinh thần các nội dung văn bản số 7093/UBND –ĐC ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng) và các hộ dân trong khu vực đều đã được UBND huyện Bảo Lâm ban hành Quyết định thu hồi đất, thực hiện các hồ sơ tách thửa theo quy định của pháp luật. Đồng thời, các hộ dân đã thực hiện đóng tiền chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở.

Khu đất này được các chủ đất thực hiện theo chủ trương Đề án đường giao thông nông thôn phục vụ Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020 (theo Quyết định số 1429/QĐ-UBND do UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành ngày 1/7/2011) và Văn bản số 7093/UBND-ĐC về việc hiến đất để tạo mặt bằng xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, công trình công cộng khác tại các địa phương do UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành ngày 26/12/2014, cùng Quyết định số 33 ký ngày 14/6/2015 của UBND tỉnh lâm đồng ban hành về “diện tích tối thiểu tách thửa các loại đất trên địa bàn tỉnh” .

Và mới đây nhất là Quyết định 62/QĐ-TTg “Công nhận thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019” do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ký ban hành ngày 15/1/2021.

 1. Về việc thực hiện đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn:

Theo quy định quản lý tại địa phương, các hộ dân thảo luận, thống nhất liên hệ đến các cơ quan chức năng lần lượt thực hiện theo Quyết định số 1429/QĐ-UBND ngày 1/7/2011 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt đề án phát triển đường giao thông nông thôn phục vụ Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020, theo đó nêu rõ:

– Tại mục I Điều 1:Mục tiêu của đề án: …gắn kết mạng lưới giao thông của các xã, thôn, xóm …; góp phần cải thiện, nâng cao đời sống, tạo việc làm cho người dân …phát triển giao thông nông thôn phải trở thành phong trào quần chúng rộng lớn, mang tính xã hội cao.

– Tại mục II.3 Điều 1: “Phân cấp đầu tư: … các đường trong thôn, xóm: thực hiện theo phương thức “nhân dân làm công trình – nhà nước hỗ trợ vật tư”.

– Tại mục III Điều 1: “Giải pháp, chính sách thực hiện…:” có nêu rõ và hướng dẫn cụ thể về “1. Cơ chế thực hiện”,”2. Cấp quyết định đầu tư và chủ đầu tư”, “3. Quy trình thực hiện”, “5. Giải pháp huy động vốn: d) Huy động từ cộng đồng, đóng góp tự nguyện và tài trợ của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân…”

Từ các cơ sở trên, Khải Hưng Corp đã cùng đồng hành với các hộ dân có đất tại thôn 5, xã Lộc Quảng, huyện Bảo Lâm thống nhất chung sức đầu tư phát triển hạ tầng giao thông tại khu vực mà Quý báo đã nêu, góp phần Xây dựng Nông thôn mới theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước.

 1. Về việc xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ:

– Trên cơ sở các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp có công nhận chức năng sử dụng đất là “Đất ở nông thôn”, các hộ gia đình cá nhân tiến hành xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ trên cơ sở quy định tại điểm k Khoản 2 Điều 89, Luật Xây dựng: “ Công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt; nhà ở riêng lẻ ở nông thôn, trừ nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa;”

Với vai trò là đơn vị tư vấn phát triển và môi giới bất động sản, Công ty chúng tôi đã kiểm tra và tham khảo ý kiến của các Cơ quan nhà nước rất kỹ về quy hoạch và tính pháp lý của những lô đất trong khu vực này. Chúng tôi xin khẳng định như sau:

 • Toàn bộ khu vực thuộc VTCNEWS đề cập là đất thuộc quy hoạch đất ở và hiện tại đều là đất thổ cư 100% và đã được chuyển đổi đất ở hoàn toàn trước khi đưa chuyển nhượng cho khách hàng.
 • Toàn bộ các thửa đất trong khu vực VTCNEWS đề cập là đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cá nhân tại thôn 5, xã Lộc Quảng; toàn bộ khu vực Quý báo nêu thuộc quy hoạch đất ở và đã thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước (các hộ dân đã đóng tiền chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở và chúng tôi có đầy đủ giấy tờ xác nhận việc này).
 • Về việc hiến đất mở đường nông thôn đều được các chủ đất tuân thủ theo đúng trình tự và theo quy định của pháp luật, quy định cụ thể của địa phương.
 • Tất cả các hộ dân hoặc khách hàng mua các lô đất thuộc khu vực Quý Báo đề cập đều được phép xây dựng theo quy định của Nhà nước.
 • Tất cả khách hàng của chúng tôi đều được tư vấn rõ ràng về quy hoạch, tính pháp lý của các lô đất. Các giao dịch đều là các hợp đồng dân sự, được công chứng hợp pháp, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật. Cho đến thời điểm hiện tại, tất cả các khách hàng có giao dịch với các chủ đất thông qua dịch vụ tư vấn và môi giới của chúng tôi đều đã được nhận sổ hồng (đất ở nông thôn, quyền sử dụng lâu dài) và hoàn toàn hài lòng với dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cũng chưa nhận được bất kỳ khiếu nại về pháp lý nào của khách hàng về các vấn đề mà VTC News đã nêu ra.

Khải Hưng Corp nhấn mạnh:

+ Công ty chúng tôi đóng vai trò tư vấn phát triển và đồng hành cùng  với các hộ dân thực hiện đúng quy định của pháp luật, đúng đường lối phát triển Nông thôn mới của Đảng và Nhà nước, góp phần tạo công ăn việc làm cho người dân, cùng đồng hành với chính quyền, người dân để thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới.

+ Khải Hưng chỉ là đơn vị phát triển và hợp tác môi giới.

+ Khải Hưng chỉ môi giới những mảnh đất đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng.

+ Khải Hưng chỉ môi giới đất thổ cư

+ Những căn nhà xây là do các cá nhân tự xây dựng theo các quy định chung của pháp luật và chính quyền địa phương.

Vì thế, các bài đăng trên VTC News với các tiêu đề như trên cùng nhiều phần nội dung và video trên các kênh của VTC News đề cập đến khu đất tại thôn 5, xã Lộc Quảng và Công ty Khải Hưng Corp là chưa khách quan và chưa đúng với thực tế, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của doanh nghiệp. Cụ thể, các từ ngữ sử dụng trong bài viết nặng tính cảm xúc, suy diễn như:

“Khải Hưng Corp lại tài tình “nhào nặn” thành khu nghỉ dưỡng Sun Valley với quy mô 1.200 nền”

“Cạo sạch màu xanh, phù phép đưa “rừng” bê tông lên đồi 41ha ở Lâm Đồng”

“Quả đồi 41ha vốn được phủ xanh bởi chè và cà phê, thế nhưng Khải Hưng Corp lại tài tình “nhào nặn” thành khu nghỉ dưỡng Sun Valley với quy mô 1.200 nền đất để bán.”

“có thể thấy rõ, mục đích ban đầu (hiến đất làm đường phục vụ sản xuất nông nghiệp) và kết quả hiện tại (phân lô bán nền) của Khải Hưng Corp là hoàn toàn tréo ngoe.”“Quá trình cạo trọc đồi…Những phần đất bị “xẻ thịt””.

“Dọc các con đường lớn nhỏ ở huyện Bảo Lâm và TP Bảo Lộc nhan nhản những quả đồi bị cạo trọc. Không còn màu xanh thuần tuý, những quả đồi đang bị bắt ép khoác lên mình những lớp áo bê tông.”

“Việc lập lờ, quảng cáo y hệt một dự án bài bản của chủ đầu tư như trên đã tạo sự ngộ nhận cho người mua, khiến người mua lầm tưởng đây là dự án bất động sản do chính quyền chủ trương đầu tư. Đồng thời, gây nguy cơ thất thu ngân sách Nhà nước.”

Một lần nữa Khải Hưng Corp khẳng định chỉ là đơn vị môi giới, đại diện cho các cá nhân chủ đất có đầy đủ giấy tờ pháp lý.

Thời gian qua do dịch Covid-19, hoạt động kinh doanh của Khải Hưng Corp cũng như nhiều doanh nghiệp khác đều bị đình trệ, doanh nghiệp vừa tái khởi động kinh doanh nhằm đóng góp vào tiến trình khôi phục kinh tế của địa phương và quốc gia. Loạt bài trên của VTC News mang nặng tính suy diễn, cảm tính, đã ảnh hưởng rất nặng nề tới hoạt động của doanh nghiệp.

Căn cứ vào các hồ sơ pháp lý nhận được từ cộng đồng dân cư trong thôn 5 xã Lộc Quảng, Khải Hưng Corp kính mong Quý báo mở rộng phân tích, đánh giá sự thay đổi, chuyển biến tích cực trong đời sống của những người dân tại xã Lộc Quảng, nơi cộng đồng dân cư được thụ hưởng trực tiếp từ quá trình đồng hành của Công ty Khải Hưng Corp với các hộ dân tại thôn 5 xã Lộc Quảng.

Chúng tôi xin cam kết dùng tất cả những nguồn lực để bảo vệ môi trường sống và tăng cường cải tạo cảnh quan khu vực, nhằm đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội, theo đúng chủ trương Phát triển Nông thôn mới của UBND tỉnh Lâm Đồng phát động từ năm 2011 đến nay.

Ban Truyền Thông Khải Hưng Corp !