KHC – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng vừa đề xuất UBND tỉnh Lâm Đồng điều chỉnh một số quy định tại Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND ngày 01/11/2021 của UBND tỉnh về điều kiện tách thửa, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh.

LAMDONG0702 20220207151811108
Ảnh minh họa về việc tách thửa ở Lâm Đồng

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đề xuất hủy bỏ văn bản số 4911/UBND – ĐC ngày 05/07/2022 của UBND tỉnh về tiếp nhận, giải quyết hồ sơ tách thửa, hợp thửa đất trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời hủy bỏ văn bản số 1952/UBND-ĐC1 ngày 16/03/2023 của UBND tỉnh về việc xử lý các vướng mắc, khó khăn liên quan đến việc phân lô, tách thửa, kinh doanh bất động sản trên địa bàn các huyện, thành phố.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cũng đề xuất một số nội dung chính dự kiến điều chỉnh Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND ngày 01/11/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng về quy định mới về điều kiện tách thửa, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cũng cho biết, việc đề xuất điều chỉnh hoặc thay thế Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND ngày 01/11/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng sẽ theo trình tự rút gọn, hoàn thành trong quý 2/2023.

Trong thời gian chờ sửa đổi quy định này, việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hợp thửa đất, tách thửa trên địa bàn tỉnh thực hiện theo quy định tại Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND ngày 01/11/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Đề xuất giải pháp xử lý các trường hợp đã hiến đất làm đường

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đề xuất UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới, sau khi hủy văn bản số 1952/UBND-ĐC1 ngày 16/03/2023 và văn bản số 4911/UBND – ĐC ngày 05/07/2022 của UBND tỉnh.

Theo đó, đối với các khu vực, diện tích đất hộ gia đình, cá nhân hiến đất, làm đường giao thông và tách thửa hình thành các khu, điểm dân cư mới (thực chất đây là các dự án kinh doanh bất động sản), UBND tỉnh Lâm Đồng giao UBND các huyện, thành phố khẩn trương rà soát, phân loại và xử lý theo từng nhóm có liên quan.

Cụ thể, đối với khu vực, diện tích đất phù hợp với các quy hoạch hiện nay (quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị) thì hướng dẫn doanh nghiệp hoặc hộ gia đình, cá nhân có đất tách thửa thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã.

Đồng thời lập dự án đầu tư trình thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020 Nghị định số 02/2022/NĐ-CP ngày 6/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh bất động sản, trước khi thực hiện các bước tiếp theo.

Nhóm thứ thứ hai, đối với các khu vực, diện tích đất chỉ phù hợp với một trong các quy hoạch hiện nay (quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị) mà địa phương có định hướng, dự kiến quy hoạch khu, điểm dân cư mới thì dừng các hoạt động chuyển mục đích sử dụng đất, san gạt mặt bằng, đầu tư xây dựng.

Song song với đó, thực hiện đầy đủ trình tự hồ sơ, thủ tục để xử lý các vi phạm hành chính về đất đai, xây dựng, quy hoạch, đầu tư, kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở (nếu có),… theo quy định.

Sau khi chấp hành xong việc xử lý vi phạm và đã điều chỉnh, bổ sung cho thống nhất giữa các quy hoạch thì hướng dẫn doanh nghiệp hoặc hộ gia đình, cá nhân có đất tách thửa lập, hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục đảm bảo phù hợp giữa các quy hoạch đã điều chỉnh thống nhất, thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã và lập dự án đầu tư trình thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định.

Đối với nhóm thứ ba là các các khu vực, diện tích đất không phù hợp với các quy hoạch (quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị) thì thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục để xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực đất đai, xây dựng, quy hoạch, quy hoạch, đầu tư, kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở,… theo quy định.

Đối với các trường hợp này không điều chỉnh quy hoạch để hợp thức hóa hồ sơ sai phạm, đảm bảo sự nghiêm minh trong công tác quản lý nhà nước về đầu tư.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cũng đề nghị UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở ngành, địa phương có liên quan rà soát các trường hợp hộ gia đình, cá nhân hiến đất làm đường, tách thửa đất trên địa bàn tỉnh. Từ đó đánh giá, xác định các trường hợp nào thuộc trường hợp hình thành các khu, điểm dân cư mới để báo cáo UBND tỉnh xem xét chỉ đạo. Đồng thời rà soát báo cáo, đề xuất việc điều chỉnh, bổ sung chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh cho phù hợp.

Theo Cafeland: https://cafeland.vn/tin-tuc/tin-vui-cho-nhung-nguoi-dan-co-nhu-cau-tach-thua-dat-tai-lam-dong-119639.html