Thiết Kế Đồ Họa (2D)

Khải Hưng Corp chiêu mộ nhân sự ứng tuyển vào vị trí Thiết Kế Đồ Họa [...]

Chuyên Viên Tuyển Dụng

Khải Hưng Corp chiêu mộ nhân sự ứng tuyển vào vị trí Chuyên Viên Tuyển Dụng với [...]

Kỹ Sư Quy Hoạch

Khải Hưng Corp chiêu mộ nhân sự ứng tuyển vào vị trí Kỹ Sư Quy Hoạch với [...]

Khải Hưng Corp: Cung ứng gần 100 vị trí việc làm tới sinh viên UFM

Nhằm hỗ trợ cho sinh viên có việc làm, cải thiện thu nhập, Khải Hưng [...]