Thiết Kế Đồ Họa (2D)

Khải Hưng Corp chiêu mộ nhân sự ứng tuyển vào vị trí Thiết Kế Đồ Họa [...]

Chuyên Viên Tuyển Dụng

Khải Hưng Corp chiêu mộ nhân sự ứng tuyển vào vị trí Chuyên Viên Tuyển Dụng với [...]

Kỹ Sư Quy Hoạch

Khải Hưng Corp chiêu mộ nhân sự ứng tuyển vào vị trí Kỹ Sư Quy Hoạch với [...]